Dorpshuis Zwanenburg - Halfweg

Dorpshuis Zwanenburg - Halfweg

Welkom op de site van het nieuwe Dorpshuis van Zwanenburg en Halfweg.

Nieuws

Reserveringen

Reserveringen

Reserveer zelf een ruimte in het dorpshuis

Reserveren

Huiskamer

Huiskamer

Deel van de huiskamer dorpshuis

Actueel

Entreehal

Entreehal

Zicht op het park

agenda

Entresol

Entresol

Entresol

Nieuws

Bibliotheek

Bibliotheek

Agenda

Sporthal

Sporthal

Agenda

Het plein

Het plein

Agenda

vanaf de straat

vanaf de straat

Locatie

Parkzijde

Parkzijde

Agenda

Wim Hut

Over Wim
Wim Hut, geboren in 1953 en gepensioneerd. Wim woont zijn hele leven al in Zwanenburg. Volgens Wim is het leukste aan Zwanenburg en Halfweg dat het een hechte gemeenschap is. Veel mensen spannen zich op de een of andere manier in voor elkaar. Daarnaast zijn het dorpen met en rijk verenigingsleven en het heeft een zeer gunstige ligging ten opzichte van Haarlem en Amsterdam. Wim zou graag een echt centrum willen zien, waar het nieuwe Dorpshuis een centrale plaats krijgt.Wim Hut Dorpshuis Zwanenburg Halfweg

 

Werkervaring
Vanaf 1976 tot en met 1997 heeft Wim in de software branche gewerkt. Hij is bij verschillende bedrijven als systeemontwikkelaar gedetacheerd geweest en was de laatste jaren accountmanager voor CapGemini. Vanaf 1997 heeft Wim gewerkt bij Fortis Bank Nederland en na de fusie met ABNAMARO bij deze laatste bank. Bij beide banken heeft Wim verschillende management functies mogen vervullen.
Sinds vorig jaar is hij met pensioen.

 

Vrijwilliger voor het Dorpshuis
Als je al zolang met plezier in het dorp woont, vindt Wim dat je je moet inspannen om je dorp leefbaar te houden.  
Dat heeft hij dan ook gedaan voor de tennisvereniging Lucky Strike. Wim is daar 8 jaar voorzitter geweest.
Als vrijwilliger voor het Dorpshuis kan hij in de rol van voorzitter van de stichting Zwanenburg Halfweg zijn ervaring, die is opgedaan in het bedrijfsleven, goed gebruiken in het opzetten van een beheer organisatie voor het nieuwe dorpshuis. Het bestuur moet nadenken over de indeling van het dorpshuis, over hoe de exploitatie vorm gegeven gaat worden en over met welke partijen ze gaan samenwerken. Dit alles vraagt overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, met de architecten, met de dorpsraad en met diverse externe partijen. Kortom, een dynamisch gebeuren. En als het dorpshuis er eenmaal staat zullen ze er voor moeten zorgen dat het goed gaat draaien. 
Het leuke is dat je allerlei nieuwe contacten opdoet en gebruik kan maken van je netwerk in het dorp. 
Met veel plezier kan Wim zo zijn steentje bijdragen aan de realisatie van een mooi hart van Zwanenburg

 

Waarom is het belangrijk dat het Dorpshuis er komt?
Het is belangrijk voor de dorpen dat er een plek is waar activiteiten georganiseerd worden, waar verenigingen actief zijn, waar men elkaar kan ontmoeten en waar binnensport kan plaatsvinden. Kortom, het is belangrijk dat de dorpen een bruisend hart krijgen.

 

Wat maakt het Dorpshuis zo speciaal?
Dat het een plek zal zijn waar jong en oud, sportief en minder sportief, zijn of haar hobby's kan uitoefenen en waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dat het dé plek zal zijn waar men voor sociale en culturele zaken bij elkaar komt. 

 

Hoe zie jij het Dorpshuis over 5 jaar?
Als het sociaal, culturele en sportieve kloppend hart van onze beide dorpen.