Dorpshuis Zwanenburg - Halfweg

Dorpshuis Zwanenburg - Halfweg

Welkom op de site van het nieuwe Dorpshuis van Zwanenburg en Halfweg.

Nieuws

Reserveringen

Reserveringen

Reserveer zelf een ruimte in het dorpshuis

Reserveren

Huiskamer

Huiskamer

Deel van de huiskamer dorpshuis

Actueel

Entreehal

Entreehal

Zicht op het park

agenda

Entresol

Entresol

Entresol

Nieuws

Bibliotheek

Bibliotheek

Agenda

Sporthal

Sporthal

Agenda

Het plein

Het plein

Agenda

vanaf de straat

vanaf de straat

Locatie

Parkzijde

Parkzijde

Agenda

Ray de Haan

Over Ray

Ray de Haan is geboren in 1957 te Leiden. Hij is in 1967 in Zwanenburg komen wonen en woont (behoudens een uitstapje van 10 jaar in Haarlem) daar nog steeds. Ray is 36 jaar getrouwd met Anita en heeft 2 kinderen die inmiddels op zichzelf wonen. Ray heeft jaren bij de voetbalclub S.V. Halfweg gevoetbald en heeft zich bij deze club jaren ingezet als leider en jeugdtrainer. Tevens is hij de medeoprichter van het meisjesvoetbal bij de S.V. Halfweg in het jaar 2000. Daarom is het voor hem de uitdaging om zich voor het dorp verdienstelijk te maken door een handje mee te helpen aan het dorpshuis Zwanenburg.

Werkervaring

Na zijn studie is Ray in dienst getreden bij de Rabobank Halfweg-Zwanenburg. In totaal heeft Ray 41 jaar bij de Rabobank gewerkt bij diverse Rabobanken in diverse functies. De laatste 20 jaar heeft hij op de afdeling Kredietrisicomanagement gewerkt met als aandachtsgebied Kredietbeoordeling en Bijzonder Beheer. Analyse, controle en cijfermatig inzicht zijn dan ook competenties die op zijn lijf geschreven zijn. Competenties die hij dan ook mee neemt bij de functie die hij vervult bij de Stichting Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg namelijk o.a. controle en beheer van de financiën.

Vrijwilliger voor het Dorpshuis

Ray heeft zich jaren ingezet als vrijwilliger bij de voetbalclub S.V. Halfweg en bij de plaatselijke speeltuinvereniging. Op dit moment is hij actief in de Olm bij de plaatselijke bridgeclub BC Ahrend. Ook deze vereniging zal zijn plek krijgen in het nieuwe dorpshuis.

Nu hij niet meer werkt, zocht hij vrijwilligers werk rondom omgeving van het dorp. Vervolgens is hij benaderd of hij de stichting wilde helpen met financiële zaken voor nu en de komende perioden. Ray heeft hier gehoor aan gegeven en wil dan ook graag zijn steentje bijdragen met exploitatie van het dorpshuis en dan met name (controle) van de financiële verslaglegging. Ook het feit dat hij dan actief sociaal en cultureel betrokken raakt bij de kern van het dorp spreekt hem zeer aan.

Hoe zie jij het Dorpshuis over 5 jaar?

"Het antwoord van de voorzitter Wim Hut spreekt mij zeer aan. Als hij het niet gezegd zou hebben, dat had ik dat willen zeggen! Namelijk ik zie het Dorpshuis als bron van het sociaal, culturele en sportieve kloppend hart van ons dorp Zwanenburg en Halfweg. Zowel jong als oud moeten hier terecht kunnen voor allerlei activiteiten en daar moet dan het Dorpshuis het centrum van- en in zijn!"

Wat zou je willen verbeteren?

"Ik zou willen dat door mede door het nieuwe Dorpshuis er een centralisatie tot stand komt van allerlei groepen. Denkend aan jong en oud, sportief en creatief; kortom dat er meer samenwerking en communicatie komt tussen de diverse groepen wat zich dan uit tot meer begrip en positieve attitude in onze dorpse samenleving."