Dorpshuis Zwanenburg - Halfweg

Dorpshuis Zwanenburg - Halfweg

Welkom op de site van het nieuwe Dorpshuis van Zwanenburg en Halfweg.

Nieuws

Reserveringen

Reserveringen

Reserveer zelf een ruimte in het dorpshuis

Reserveren

Huiskamer

Huiskamer

Deel van de huiskamer dorpshuis

Actueel

Entreehal

Entreehal

Zicht op het park

agenda

Entresol

Entresol

Entresol

Nieuws

Bibliotheek

Bibliotheek

Agenda

Sporthal

Sporthal

Agenda

Het plein

Het plein

Agenda

vanaf de straat

vanaf de straat

Locatie

Parkzijde

Parkzijde

Agenda

Historie en toekomst

Op deze pagina vindt u meer informatie over de historie en de toekomstplannen omtrent het Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg.

Het bestuur van de stichting Zwanenburg - Halfweg spant zich in voor de realisatie van het dorpshuis. De stichting zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van het dorpshuis.

 

De stichting Zwanenburg-Halfweg

 

In 2009 is als beoogd beheerder van het toekomstige dorpshuis van Zwanenburg- Halfweg de stichting Zwanenburg Halfweg opgericht. Omdat we het met zijn allen belangrijk vinden om als bewoners van beide dorpen voldoende invloed op het reilen en zeilen van ons Dorpshuis te hebben is besloten deze stichting op te richten. De rol is vergelijkbaar met die van de de stichting de Olm, die nu het beheer van De Olm doet.
 

In onze stichting zijn oorspronkelijk naast de stichting De Olm, CEA de Hoek, de stichting Sporthal en de Dorpsraad vertegenwoordigd. Via de Begeleidingsgroep is de verbinding gemaakt met de toekomstige gebruikers. Tot nu toe hebben we voornamelijk op de achtergrond geopereerd. We namen deel aan het Participatieplatform en enkele van onze leden hebben zich een paar jaar geleden samen met andere dorpsgenoten bovenmatig ingespannen om in Zwanenburg de Sporthal gerealiseerd te krijgen. Zoals u weet is dat succesvol geweest.

Met de gemeente Haarlemmermeer hebben we overeenstemming bereikt over onze toekomstige rol als beheerder van het nieuwe dorpshuis. 
Momenteel zijn we de eerste gesprekspartner van de gemeente voor het maken van het afronden van het definitief ontwerp en het maken  van het bestek van het dorpshuis. Voor de realisatie van het aanpaste dorpshuis in Zwanenburg, waar het dorpshuis een onderdeel van is loopt een bestemmingsplan procedure. Een drietal indieners van een zienswijze hebben besloten om bij de Raad va State in beroep te gaan. Dit betekent dat op zijn vroegst begin 2018 met de bouw van het nieuwe dorpshuis begonnen kan worden. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Zodra met de bouw begonnen is, is het de taak van onze stichting om met de toekomstige gebruikers van het dorpshuis en de sporthal concrete afspraken te gaan maken. Doelstelling van deze afspraken is om de exploitatie zo sluitend mogelijk te krijgen. In de bouw periode zal de stichting meer en meer naar buiten treden, zich in de dorpen laten zien om het dorpshuis een goede start te laten maken.